Prosjektleder i Porsgrunn

Vi søker erfarne prosjektledere fra entreprenørbransjen. Søkere må ha relevant utdanning og solid erfaring.

I Seltor har vi stort fokus på å gi våre kunder en god kundeopplevelse. Dette kombinert med høyt fokus på samspill med alle våre leverandører og samarbeidspartnere, gjør at vi får trygge og gode byggeprosesser på våre prosjekter. Vi opplever i disse dager en solid ordrereserve og med det som utgangspunkt søker vi nye prosjektledere i Porsgrunn.
Som prosjektleder i Seltor har du det øverste ledelsesansvaret på dine prosjekter og er selskapets ansikt utad mot kunder og byggherrer, leverandører og samarbeidspartnere.

Som prosjektleder i Seltor vil du:

 • Ha øverste ledelsesansvaret for prosjektgruppen på dine prosjekter, gjennomføring fra A-Å
 • Ledelse av prosjekter i størrelsen fra 50 – 150 MNOK (+)
 • Delta i prosjektenes tidligfase med kalkulasjon og byggherrekontakt, ha ansvaret for kontraktsinngåelse og oppfølging av prosjektene.
 • Organisering, oppfølgingsansvar og fremdriftsplanlegging.
 • Ansvaret for økonomi og endringer i prosjektet. Samt direkte kontakt og rapportering til kunde/byggherre.
 • Sørge for at HMS/Kvalitet, lover og forskrifter er ivaretatt.

 

Vi ønsker at du har:

 • Solid erfaring som prosjektleder fra entreprenørbransjen.
 • Relevant utdannelse (Bygg ingeniør/sivilingeniør) Annen relevant utdannelse vil vurderes.
 • God forretnings og økonomiforståelse.
 • Gode lederegenskaper samt evnen til å kunne være proaktiv, og iverksette tiltak når behovet er til stede.
 • Høyt fokus på HMS og kvalitet.

 

Seltor tilbyr en spennende, utfordrende og selvstendig jobb med engasjerte og faglig dyktige kolleger. Du vil oppleve å jobbe i en dynamisk og fremoverlent organisasjon som er “lette på foten”. Selskapet er tilpasningsdyktig, og vi er svært mottakelig for konstruktive innspill og tilbakemeldinger i våre prosjektgrupper. Her vil du bli sett- og du vi bli hørt!

Vi jobber både med store og mindre prosjekter, og omfangene i våre prosjekter bør passe ulike ønsker og behov. Du vil også få stor påvirkningsmulighet ift. bedriftens videre vekst. Vi ønsker at du skal føle en trygghet hos oss, og skape en karriere videre hos oss.

Høres dette interessant ut?

Ta kontakt med Christer O. Hansen på telefon 95 20 71 29 eller Hilde Røren på telefon 98 20 79 77.

Send din søknad og CV på e-post christer@toprecruit.no eller hilde.roren@seltor.no

www.facebook.com/seltorgruppen

https://www.linkedin.com/company/1909875