Maxbo Holmen

Storebrand Holmen Utvikling AS har valgt Seltor til å oppføre nytt byggevarehus for Maxbo på Holmen i Asker i totalentreprise.

Prosjektet omfatter bygging av 5000m2 byggevarehus med ferdigstillelse mars 2022. I alle prosjektets faser er bærekraft og miljø i hovedfokus og gjennomføring skal utføres som «fossilfri byggeplass» samt sertifiseres i henhold til Breeam Excellent og Breeam In-Use.

–   Vi gleder oss til å levere et bygg som avtalt til Storebrand og takker for tilliten, sier adm.dir Stian Råmunddal i Seltor.

Byggherre:          Storebrand Holmen Utvikling AS

Areal:                  5000m2 BRA

Formål:               Byggevarehandel (Maxbo)

Oppstart:             Q4 i 2021

Byggetid              1 år

Kontraktssum     NOK 90 mill.

Arkitekt               Arkitektkontoret Nils Tveit