Kristian Augustsgt. 23 Oslo

Norges første sirkulære bygg med vernestatus.

Seltor er stolt av å være entreprenør på prosjekt Kristian Augustsgt. 23 i Oslo.

“KA23 har blitt et bygg med et helt unikt preg, en sjarm og en tydelig identitet.

KA23 var opprinnelig hovedkvarter for Norsk Arbeidsgiverforening, og bygget er tegnet av arkitektene Bjercke og Eliassen. Bygget er fra 1951 og er tidstypisk for sin epoke.

-Fasaden til KA23 er derfor vernet, noe som gjorde at vi fra dag én måtte tenke bevaring foran riving, sier Atle Sundby, prosjektdirektør hos Höegh Eiendom AS.

Han forteller at det innvendige i bygget ikke har vernestatus, men det var mange gode kvaliteter i bygget som man ønsket å ta vare på.

Höegh Eiendom har dessuten høye miljø- og bærekraftsambisjoner med mål om å bidra aktivt til en bærekraftig omstilling i eiendomsbransjen, blant annet med økt fokus på ressursoptimalisering.

Hensynet til miljø og arkitektonisk verdi var derfor motivatoren for å gjennomføre KA23 som et ombruksobjekt.

KA23 er FutureBuilts første forbildeprosjekt for sirkulære bygg med kulturminnevern. Bygget er rehabilitert med respekt, og området har fått en oppgradering av en vakker og tidstypisk hjørnestein i Kristian Augustsgate, sier Sundby”.

“Seltor har vært en framoverlent partner i prosjektet med fokus på sirkukær økonomi, nye tekniske løsninger og verdien av smarte byggfunksjoner”

Les hele artikkelen om det flotte prosjektet:

https://norskbyggebransje.no/ostlandet/ka-23