VI bygger gode steder å jobbe.

Seltor Gruppen AS er en av Norges eldste entreprenørbedrifter og er lokalisert i Vestfold og Telemark, Buskerud og Oslo. Vi har hele Østlandsregionen som vårt geografiske nedslagsfelt med kompetanse og kapasitet til å ta ansvar for hele byggeprosessen fra idé til overlevering. Seltor Gruppen AS er et moderne, innovativt selskap med en omsetning i 2022 på ca.1,4 mrd NOK og 160 ansatte fordelt på Seltor AS og Seltor Bolig AS.

miljøfokus i alle byggeprosjekter

Vi faser ut skadelige materialer fra byggeprosessen og bruker produkter som er positive og bærekraftige for miljøet. Seltor jobber for å reduserer fare for miljøskadelige utslipp og negativ påvirkning på det biologiske mangfoldet ved å kontinuerlig risikovurdere handlingsplanene våre. Dette inkluderer også støv- og støybelastninger.

Historien

Råmunddal Møbelfabrikk ble grunnlagt i Telemark i 1936, og var starten på Seltors historie. Det ble etter hvert både sagbruk og husproduksjon, før det ble etablert en produksjonsenhet i Seljord.  Dagens hovedkontor i Porsgrunn ble etablert i 1983. Selskapets grunnverdier er definert som; Trygghet, ærlighet og langsiktighet, internt omtalt som TÆL.  

Kvalitetssystemer

Seltor sørger for kvalitet i alle arbeidsprosesser, fra utvikling via prosjektering, innkjøp og logistikk, til utførelse, overlevering og garanti. Vi legger vekt på mer enn den fysiske kvaliteten på det endelige produktet og fokuserer sterkt på tydelige kommunikasjonslinjer og ryddige ansvarsforhold med byggherre og underentreprenører.

HMS

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø har et stort fokus i bedriften og vi stiller de samme strenge krav til alle våre underentreprenører og samarbeidspartnere. Vi har etablert en nullvisjon for skader på personell og omgivelser som i praksis betyr at arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er integrert med byggeprosessen på alle områder.

Samspillsentreprise

Vår samspillsmodell benyttes i tidligfase og omfatter en grundigere forprosjektering enn ved tradisjonelle utviklingsavtaler. Vi tar et større ansvar for løsningene, utformer detaljene i kravspesifikasjonen og gjennomarbeider fremdriftsplanen og kalkulerer til slutt en forpliktende målpris.

Seltorgruppen er organisert under konsernsjef og hovedeier

Under konsernet ligger administrative funksjoner. De tre virksomhetsområdene er organisert som egne AS. Byggvirksomheten Seltor AS er igjen delt inn i tre regioner med tilhørende regionssjefer.