Personvernerklæring

Behandling av dine personopplysninger som kunde eller leverandør hos Seltor Gruppen AS, Seltor AS og Seltor Bolig AS.

Behandling av dine personopplysninger som kunde eller leverandør hos Seltor Gruppen AS, Seltor AS og Seltor Bolig AS.

Når du bruker Seltors nettside og/eller er i kontakt med oss som kunde eller leverandør vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er Seltor AS ved daglig leder Stian Råmunddal. Kontaktinformasjonen til Seltor AS er:

Adresse: Dokkvegen 8, 3920 Porsgrunn
E-post: post@seltor.no
Telefon: 815 70 360
Organisasjonsnr.: NO 915 617 344 MVA

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på e-post post@seltor.no

 1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining, og/eller på grunnlag av samtykke som du har gitt. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 • Sende ut markedsføring, nyhets brev og gi informasjon om vår virksomhet: E-post.

 • Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Vi har vurdert det slik at disse opplysningene er nødvendig for å hjelpe deg med det du måtte lure på.

 • Rekruttering til nye stillinger hos oss: CV, søknad, attester og referanser.

 • Utføre prosjekter: Navn, adresse, personnummer, telefonnummer, e-post og eventuelle personopplysninger som måtte følge av kunde/leverandørforholdet.

 • Adgangskontrollanlegg: Registrering av inn-/ut passeringer på arbeidsplassen. Vi har vurdert det slik at disse opplysningene er nødvendig for oss for å sikre byggeplass, samt ivareta sikkerhet ved en eventuell ulykke/krise.

 1. Utlevering av personalopplysninger til andre

Seltor gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag kan være fordi utlevering er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg eller det foreligger lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Seltor AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 • ByggOffice: Personinformasjon som er samlet inn er navn, adresse, fødsel/organisasjonsnummer, tlf, e-post: Behandlinger er nødvendig for oss for å kalkulere prosjekter og forespørsler, og melde inn lovpålagte forpliktelser vi har vedrørende ditt kunde/leverandørforhold.

 • Viscenario: Personinformasjon som er samlet inn er navn, telefonnummer, pårørende m.m. Behandlingen er nødvendig for å ivareta sikkerheten på byggeplass og ha en oversikt over eventuelle tilvalg. m.m.

 • Infobric: Elektronisk mannskaps registrering og adgangskontroll til brakker, kjøreporter etc. via HMS-kort (byggekort)

  Personinformasjon som hentes inn er navn, adresse, signatur og personnummer.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS- området.

 1. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

 Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

 1. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysninger vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og tilgang til dine data. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte Seltor AS på post@seltor.no eller din kontaktperson hos oss. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på er å kontakte oss på post@seltor.no

 1. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre mæter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

 1. Endringer

 Hvis det skulle skje endringer av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon vil alltid finnes tilgjengelig på våre nettsider.