Bygg

VI LEVERER SOM AVTALT

Seltor har levert krevende løsninger innen anlegg, bygg og bolig siden 1936, hele tiden til kundenes tilfredshet og innenfor avtalte tidsfrister. Det har vi tenkt å fortsette med også i fremtiden. Våre arkitekter, konsulenter, prosjektledelse, byggeledelse og håndverkere har kompetanse og kapasitet til å ta ansvar for hele byggeprosessen. Få entreprenørselskaper besitter like store ressurser til å gjennomføre prosjekter fra A til Å.

Vi kaller konseptet ”Fra idé til komplett leveranse”.

Boligbygg

Seltors varemerke har alltid vært å bygge tidsriktige og markedstilpassede boliger med høy kvalitet for alle typer mennesker. Med våre solide og dyktige samarbeidpartnere i eiendomsbransjen har vi meget god erfaring med korrekt og effektiv prosjektgjennomføring, fra idé til komplett leveranse.

Næringsbygg

Gjennom en årrekke har vi utviklet og bygget en mengde næringsbygg av forskjellige størrelser og formål over hele Østlandet og ivaretar byggherrer som ønsker næringsbygg som kontorarealer, kjøpesenter eller handelsparker, butikker og lager.
Seltor har en egen utviklingsavdeling med tverrfaglig kompetanse for å effektivisere og kvalitetssikre prosjekter. Om vi kommer tidlig inn i prosessen stiller vi gjerne denne kompetansen til disposisjon for byggherreorganisasjonen.

Industribygg

Seltor kombinerer sin erfaring med byggherrens ønsker og krav og utvikler de mest gjennomtenkte og fremtidsrettede løsningene.                        I  samarbeid med tunge internasjonale aktører har Seltor oppført en rekke store og komplekse bygg for effektiv industrivirksomhet. Denne unike kompetansen gir oss et solid konkurransefortrinn innen industribygg og lært oss at en effektiv industri er avhengig av effektive løsninger.

Byggfornyelse

Seltor har gjennomført en rekke krevende rehabiliteringsprosjekter i både privat og offentlig sektor. Vi finner løsninger som tilfredsstiller byggherrens og brukernes behov og gjennomfører alltid prosjektet i henhold til avtale. For oss handler det om yrkestolthet og inngående fagkunnskap.

REFERANSEPROSJEKTER

Filipstad Brygge 1

Promenaden Oslo

Sjøparken Kaldnes Tønsberg

Previous
Next