Historikk

Seltor Gruppen leverer krevende løsninger innen bygg og bolig til kundens tilfredshet og til avtalt tid.

Seltor Gruppen AS er Telemarks eldste entreprenørbedrift og er lokalisert i Telemark/Vestfold, Buskerud og Oslo. Vi har hele Østlandsregionen som vårt geografiske nedslagsfelt med kompetanse og kapasitet til å ta ansvar for hele byggeprosessen fra idé til overlevering. Seltor Gruppen AS er et moderne, innovativt byggeselskap med en omsetning i 2022 på ca. 1,4 mrd. nok og 160 ansatte fordelt på Seltor AS og Seltor Bolig AS.

Råmunddal Møbelfabrikk ble grunnlagt i Telemark i 1936 av Sveinung Råmunddal. I 1957, da etterkrigstiden skapte etterspørsel etter boliger, kjøpte selskapet et sagbruk i Lårdal og startet husproduksjon. I 1972 utvidet selskapet med enda en produksjonsenhet i Seljord.

Gunnar Råmunddal overtok driften og i 1973 endret han firmanavnet til SELTOR etter de første bokstavene i Seljord, Tokke og Råmunddal. Han strømlinjeformet byggevirksomheten og etablerte dagens hovedkontor i Porsgrunn i 1983. Selskapets grunnverdier definerte han som; Trygghet, ærlighet og langsiktighet, internt omtalt som TÆL.

I 2007 utvidet Stian Råmunddal virksomheten til Oslo-området og med Seltor Øst ble det identifisert nye markedsmuligheter innenfor boligutvikling. I 2009 ble Seltor Bolig AS stiftet for å forvalte selskapets eiendomsinteresser. Året etter ble Høvik Anlegg oppkjøpt og i 2013 overtok Stian Råmunddal som administrerende og hovedeier.

Da Seltor Øst betjente store deler av Østlandet fra Hamar i nord til Drammen i sør var det naturlig å slå seg sammen med Seltor i Porsgrunn for å dekke hele markedet ned til Kristiansand.

I 2015 ble Seltor Øst slått sammen med Seltor AS, og utvidet ytterligere med en egen avdeling Drammen.