Konsern

Seltorgruppen er organisert under konsernsjef og hovedeier.

Under konsernet ligger administrative funksjoner som vist i organisasjonskartet. De tre virksomhetsområdene er organisert som egne AS.

Byggvirksomheten Seltor AS er igjen delt inn i to regioner med tilhørende regionssjefer.

Det praktiske byggearbeidet organiseres i prosjekter. Uavhengig av prosjektets størrelse, kompleksitet og varighet baseres alt på vår generelle organisasjonsmodell.

Finansiell informasjon
Seltor Gruppen har de siste årene hatt en stabil omsetningsvekst, og har en solid og sunn økonomisk stilling.
Seltor Gruppen hadde ved inngangen til 2021 en egenkapital på 109 MNOK ( 27% )
Konsernet omsatte for 939 mill. i 2021.
Nøkkeltall                      2020                   2021
Omsetning                      944 MNOK     939 MNOK
Egenkapital                    88 MNOK       109 MNOK
Egenkapitalandel         20%                   27%
Antall ansatte                150                    180