Konsern

Seltorgruppen er organisert under konsernsjef og hovedeier.

Under konsernet ligger administrative funksjoner som vist i organisasjonskartet. De to virksomhetsområdene er organisert som egne AS.

Byggvirksomheten Seltor AS er igjen delt inn i tre regioner med tilhørende regionssjefer.

Det praktiske byggearbeidet organiseres i prosjekter. Uavhengig av prosjektets størrelse, kompleksitet og varighet baseres alt på vår generelle organisasjonsmodell.

Finansiell informasjon
Seltor Gruppen har de siste årene hatt en stabil omsetningsvekst, og har en solid og sunn økonomisk stilling.
Seltor Gruppen hadde ved inngangen til 2023 en egenkapital på 126 MNOK ( 21% )
Konsernet omsatte for 1,4 mrd. nok i 2022.
Nøkkeltall                      2021                    2022
Omsetning                      939 MNOK      1,4 MRD NOK
Egenkapital                    109 MNOK      126 MNOK
Egenkapitalandel         27%                     21%
Antall ansatte                180                      160