Kvalitet i alle ledd

Størst kundetilfredshet og markedsposisjon oppnås gjennom intens fokus på byggkvalitet.

Seltor sørger for kvalitet i alle arbeidsprosesser, fra utvikling og kalkulasjon via prosjektering, innkjøp og logistikk, til utførelse, overlevering og garanti. Vi legger vekt på mer enn den fysiske kvaliteten på det endelige produktet og fokuserer sterkt på tydelige kommunikasjonslinjer og ryddige ansvarsforhold med både byggherre og våre samarbeidspartnere og underentreprenører.

Alle våre aktiviteter reguleres gjennom Seltors Styringssystem, et ISO 9001-basert kvalitetssystem som er velrenommert og benyttet av alle våre ansatte.

Seltor har følgende godkjenninger:
Sentral godkjenning som Ansvarlig søker i TTKL 3
Sentral godkjenning som Prosjekterende i TTKL 3
Sentral godkjenning som Utførende i TTKL 3
Godkjenning som ansvarlig for Uavhengig kontroll av prosjektering i TTKL 3
Godkjenning som ansvarlig for Uavhengig kontroll av utførelse i TTKL 3
BREEAM-NOR sertifisert AP
Godkjent læringebedrift
Prosjektering og produksjon i hht Våtromsnormen
Prekvalifisert i Startbank

I tillegg har Seltor oppnådd følgende ISO sertifiseringer:
ISO 9001:2015 Kvalitetssystem
ISO 14001:2015 Miljøsertifisering