Asker International School Asker

Asker International School Asker

Seltor AS har rehabilitert Asker International School.

Prosjektet har en sentral lokasjon på Gamle Borgen vei 3 i Asker, og har bestått av innvendig ombygging av næringslokaler til nye lokaler for Asker International School.

Byggherre

Asker HQ Invest AS

Størrelse

10.000 m²

Status

Ferdigstilt

Kontrakt

62 mill

Det er innredet for grunnskole fra trinn 1 til 10, og ombruk av eksisterende materialer og konstruksjon har vært viktig i hele prosjektgjennomføringen.

Utomhusarealer er oppgradert til uteområde for skolen.