Billingstadsletta 31 Billingstad

Billingstadsletta 31 Billingstad

På Billingstad har Seltor AS bygget et flott bygg hvor Bentley er leietager.

Prosjektet er gjennomført som totalentreprise etter en konstruktiv samspillsfase ledet av Insenti AS

Byggherre

T.A.F. Eiendom AS

Størrelse

6.600 m²

Status

Ferdigstilt 2020

Kontrakt

105 mill

Kontrakten var på 95 mill, med tillegg og endringer 105 mill.

Bygget har et moderne design som setter sitt preg på Billingstad som bilhandelsdestinasjon.

Prosjektet omfatter komplekse betong- og stålarbeider og stod ferdig sommeren 2020.