Eeks Gård Skien

Eeks Gård Skien

I januar 2020 ble rehabiliteringen av Eeks Gård i Skien ferdigstilt. Den snart 130 år gamle bygården er totalrenovert og sentrumsgården er forvandlet til et av Skiens mest moderne kontorbygg.

Byggherre

R8 Property

Størrelse

2200 m2 rehab og 800 m2 nybygg

Status

Ferdigstilt 2020

Kontrakt

100 mill

I første etasje er lokalene tilpasset for spisesteder med servering inne og ute på torget.

Resten av bygget er utleid til NAV Skien, som har flyttet inn i nye, flotte og oppgraderte lokaler.

Rehabiliteringen av Eeks Gårder et av flere prosjektene som er en del av en helhetlig visjon for utvikling av handelstorget i Skien.