Gråtenmoen Skien

Gråtenmoen Skien

På Gråtenmoen i Skien har Seltor overlevert som avtalt. Prosjektet er en utvidelse av eksiterende Meny-butikk og nybygning av utleielokaler til Gråtenmoen senter over 2 plan.

Byggherre

Mosebø Eiendom

Størrelse

2.000 m²

Status

Ferdigstilt

Kontrakt

46 mill

Gråtenmoen er et næringsbygg som inneholder en flott og moderne Menybutikk og fungerer som et bydelssenter.