Tveten Ungdomsskole Porsgrunn

Tveten Ungdomsskole Porsgrunn

Seltor AS har bygget nye Tveten Ungdomsskole i Porsgrunn.

Skolen er et foregangsbygg innenfor miljø- og klima med høye og tydelige miljøambisjoner.

Prosjektet omfattet rivning av eksisterende skole og etablering av ny ungdomsskole på 4500m2, kontraktssum 123 mill eks mva.

Byggherre

Porsgrunn Kommune

Størrelse

4.500 m²

Status

Ferdistilt

Kontrakt

123 mill

På Tveten Skole er det etablert adkomst og vei, samt oppgradert utomhus arealer og landskap.

Skolen er klassifisert som et BREEAM-Excellent sertifisert bygg, har passivhusstandard og er prosjektert som et nullutslippsbygg (ZEB-OM).

Det er benyttet massivtre som bærekonstruksjon i yttervegger og dekker.