Seltor bygger for Neumann Bygg AS i Slemmestad

Seltor AS bygger Byggevarehandel for Neumann Bygg AS i Slemmestad

Neumann Bygg AS er en av Norges største byggevaredistributører, og Seltor AS er tildelt kontrakten på bygging av deres nye lokasjoner på Slemmestad.

Prosjektet er en totalentreprise med etablering av butikk, utstilling og lager for byggevarehandleren. Eksisterende bygg skal rehabiliteres, og det skal bygges nybygg i tilknytning til dagens bygningsmasse.

Prosjektet er allerede i gang, med estimert ferdigstillelse Q2 i 2024.

Byggherre          Eternitveien 8 AS

Leietaker            Neumann Bygg AS

Areal                   4.200 m² rehabilitering og 1.000 m² tilbygg

Arkitekt              Shark Arkitekter

Oppstart            august 2023

Overlevering     Q2 i 2024

Kontraktssum   48 MNOK eks. mva.