Seltor bygger Den Tysk-Norske Skolen i Oslo

Seltor har signert kontrakt med Myren Eiendom AS og den Tysk-Norske Skolen i forbindelse med byggetrinn 2, som omfatter rehabilitering og nybygg.

Seltor var også totalentreprenør på byggetrinn 1 som ble ferdigstilt i 2021.

Sandakerveien 24D skal omreguleres fra kontor til undervisning. Ombyggingen gjennomføres i 2 byggetrinn. Den Tysk-Norske Skoen tok i bruk byggetrinn 1 desember 2021. Da flyttet barnehage og grunnskole klasse 1 til 4 inn.

Byggetrinn 2 omfatter rehabilitering og nybygg som skal inneholde grunnskole for 5. til 7. klasse, ungdomsskole og videregående skole. Foruten undervisningsrom inneholder også byggetrinn 2 spesialrom til fysikk, kjemi og musikk. I nybygget blir det også et mindre kjøkken og kantine.

Byggetrinn 2 består av 3.250 m2 rehabilitering og 1350 m2 nybygg (BTA). Rehab-delen går over to plan og en underetasje under deler av bygget.

Nybygget går over to plan med teknisk rom på tak. Totalt skal barnehage og skole kunne huse ca. 500 barn og ungdommer.

Kontraktssummen er på 86 MNOK eks. mva