Seltor er med å bygge en grønnere fremtid for Drammen

Seltor avdeling Drammen er en totalentreprenør som bygger kvalitet basert på sine grunnverdier, TÆL, som står for trygghet, ærlighet og langsiktighet.

Når Union-området skal utvides med nye boliger og næringsbygg, er Seltor i Drammen blant dem som står i spissen, med fokus på miljø og bærekraft. Entreprenørselskapets innsats i regionen blir lagt merke til av byggebransjen.

Næringsbygg, barnehager, skoler, boligutvikling og rehabilitering av bygg –  Seltor Gruppen AS -avdeling Drammen er en totalentreprenør som bygger kvalitet basert på sine grunnverdier. TÆL står for trygghet, ærlighet og langsiktighet. Det har selskapet gjort i 84 år og har ambisjoner om å gjøre de neste 84 årene også. Seltor i Drammen har etablert seg i regionen etter nitidig jobbing, både internt og eksternt. Når Drammen vokser, så skal Seltor være en viktig samarbeidsaktør på veien.

–Pilene peker i retningen av en betydelig omsetning fordi Drammen vokser inn i fremtiden, og vi skal være med på den reisen. Vi har hatt en ekstrem økning de siste to årene og fått et sterkere fotfeste blant de profesjonelle aktørene. De store ser hva de får ut av Seltor, sier Jan-Frode Eng, distriktssjef for Seltor i Drammen. Et av prosjektene de nå sitter på, er en byggerettsintensjon for utbyggingen av Union, på vestsiden av Øvre Sund bru.

– Vi er en av de første aktørene som skal stå for utvidelse mot Gulskogen. Det blir spennende, påpeker Eng.

Seltor Gruppen AS er en av Norges eldste entreprenørbedrifter med en 84 år lang historie. Seltor er lokalisert i Telemark/Vestfold, Viken og Oslo, med hele Østlandsregionen som geografiske nedslagsfelt. De har kompetanse og kapasitet til å ta ansvar for hele byggeprosessen fra idé til overlevering. Seltor sørger for kvalitet i alle arbeidsprosesser, fra utvikling via prosjektering, innkjøp og logistikk, til utførelse, overlevering og garanti. De legger vekt på mer enn den fysiske kvaliteten på det endelige produktet og fokuserer sterkt på tydelige kommunikasjonslinjer og ryddige ansvarsforhold med byggherre og underentreprenører.

For seks år siden etablerte de en egen avdeling i Drammen.

– Med vår kompetanse rasjonaliseres byggeprosessen, og risikoen reduseres i godt samspill med de involverte partene. Noe som igjen skaper riktig og forutsigbar kostnadskontroll. Det mener jeg vi er en av de bedre i klassen på. Vår inhouse-kompetanse er av så sterk karakter at det ikke finnes et prosjekt hvor vi ikke kan hjelpe byggherren med å rasjonalisere. Det tør jeg påpeke, sier Eng. Seltor teller i dag 17 ansatte ved kontoret i Drammen og vokser stadig. Entreprenørkonsernets første inntog i regionen var rehabilitering av Buskerud Storsenter og bygging av Nor Tekstil på Lierstranda i 2016. Etter den tid har det gått slag i slag med spennende prosjekter.

– Når vi bygger, legger vi stor vekt på grunnverdiene våre TÆL – T for trygghet, Æ for ærlighet og L for langsiktighet. Med det ønsker vi å skape verdibaserte relasjoner med både kunder og sluttbruker. Du skal være fornøyd enten du er på leverandørsiden eller byggherresiden, sier Eng. For to år siden flyttet de inn i nyoppussede lokaler i Landfalløya 105 i Drammen, som tidligere huset Prosjektcompaniet. Her deler de kontorer med Trippel Eiendom.

 

Flotte bygg i regionen

Seltor Gruppen leverer krevende løsninger innen bygg og bolig. De er opptatt av kundens tilfredshet og alltid å levere til avtalt tid. Selskapet har vært involvert i flere store prosjekter og har bidratt til nye, flotte bygg i bybildet og i regionen, til glede for næringslivet og innbyggerne. Blant annet har de stått i spissen for å utvikle en av Drammens største barneskoler.

– Mitt første prosjekt etter å ha blitt headhuntet som prosjektleder hos Seltor var ombyggingen av Øren skole i 2018. Det er en flott skole på nærmere 4000 m2 om man tar med påbygg og ombyggingen innvendig, forteller Eng.

I 2019 fortsatte ferden og Seltor var involvert i flere større prestisjeprosjekter, som Hagaløkkveien for Holtefjell Eiendom i Asker hvor Bergans har etablert nye arealer.

På Holmen/Nesbru har Seltor kontrakt for prosjekt Holmen utvikling hvor Storebrand eiendom står som tiltakshaver. Her skal Maxbo Holmen være leietaker for store deler av arealene.
Dette skal stå ferdig høsten 2022.

Og i disse dager tar nye leiligheter form på Strandholmen i Holmestrand, som Seltor bygger for Bane Nor Eiendom og Seltor Bolig AS. Dette er et flott leilighetsprosjekt med fantastisk beliggenhet i strandkanten. Prosjektet er på totalt tre leilighetsbygg med til sammen ca. 70 leiligheter.

Seltor har stort miljøfokus på alle nivåer og i alle sine byggeprosjekter, og har flere prosjekter som er BREEAM-sertifisert. De jobber aktivt med bærekraft, sirkulær økonomi, gjenbruk og resirkulering i alle sine prosjekter. Seltor arbeider målbevisst med å redusere både egen og kundenes miljøpåvirkning, noe som betyr at alle deres aktiviteter skal inneholde flere bærekraftige produkter og løsninger.  Hasle Tre er et helt unikt prosjekt innenfor miljø og bærekraft.

– Med tanke på pandemien verden har stått i og nå krigens påvirkning på de forskjellige bransjer, er det utfordrende tider også i byggebransjen. Seltor har i god tillitt med sine samarbeidspartnere, funnet gode løsninger for å kunne fortsette den gode trenden hvor prosjektene kan gjennomføres fra A-Å. På Strandholmen blir første byggetrinn ferdigstilt i første kvartal 2023. Og allerede er det solgt 26 leiligheter. Det er kjempegøy, sier Eng.

Nettverksbygging med Godset

De siste årene har Seltor i Drammen hatt fokus på å komme mer i kontakt med næringslivet i byen, skape tillit og relasjoner. Eng trekker spesielt frem det å være i sponsoratet for Strømsgodset som en viktig arena for samarbeid i Drammen. – Strømsgodset betyr mye for Drammen. Det å være en del av sponsoratet er viktig. Jeg ble faktisk overrasket over hvor mange i byggebransjen som er en del av dette. Og det er en stor fordel for oss. Vi har jobbet veldig aktivt med dette de siste to årene, og på grunn av dette samarbeidet, opplever vi at veldig mange har fått kjennskap til oss og hva vi står for, forteller Eng. Men det ligger mye arbeid bak det å etablere Seltor i regionen.

– Vi leverer kvalitet i hvert eneste ledd, og det har ført til at vi blir involvert i stadig større prosjekter. Byggherrene bruker Seltor fordi de vet at vi holder det vi lover og dermed stoler på oss. Vi er åpne og transparente i vår virksomhet. I tillegg har det vært tøffe tak i byggebransjen under pandemien, rett og slett beintøft. Derfor har vi gjort det vi kan for å bistå, blant annet ved tillitsbaserte kontrakter, understreker Eng. Han påpeker også at Seltor sitter med mye kompetanse i sine nedslagsfelt. Disse erfaringene bruker de til å lære av hverandre i regionene.

– Som vi pleier å si: «Hamburgeren skal smake likt – alle steder». Det betyr at Seltor og måten vi jobber på skal fremstå som likt for alle kunder. Nå merker vi at folk kommer til oss og ønsker at vi skal bygge for dem.

De rette folkene gjør forskjellen

Hos Seltor i Drammen har de også fokusert mye på hvordan de skal fremstå og hvem som passer deres profil, som ansatte.

– Vi er opptatt av å rekruttere folk som kan føre Seltor videre, basert på det verdigrunnlaget vi har i bunn. Derfor har vi i dag gode prosesser for å finne de rette folkene. I Drammen ønsker vi å bygge et fundament der vi jobber sikkert og omsetningsmessig godt, sier Eng. Entreprenørselskapet i Drammen er i vekst, men de er opptatt av å vokse på en ordentlig måte.

– Vi er veldig heldige. Det er en dyktig gjeng her. Og det er så å si nesten ingen som slutter. Det er jo fordi vi har det så gøy på jobben, avslutter han.