Seltor har signert kontrakt med Lager For Alle AS

Seltor AS har skrevet kontrakt med Lager for Alle AS, lokasjon Mjøndalen.

Prosjektet gjelder oppføring av lagerseksjoner i totalentreprise.
Det skal bygges totalt 5 separate bygningsenheter på til sammen 10.000 m² med totalt 124 lagerseksjoner.
Byggestart er planlagt i august 2023 og skal overleveres Q2 i 2024.