Tveten Ungdomsskole Porsgrunn

Tveten Skole skal bli et foregangsbygg innenfor miljø- og klima med høye og tydelige miljøambisjoner.

Seltor bygger Tveten Skole for Porsgrunn Kommune.

Prosjektet omfatter rivning av eksisterende skole og etablering av ny ungdomsskole på 4500m2, kontraktssum er på 123 mill eks mva. Det skal også bygges ny adkomst og vei, samt etablering av utomhus arealer og landskap. Skolen skal klassifiseres som et BREEAM-Excellent sertifisert bygg, innfri passivhusstandard samt prosjekteres som et nullutslippsbygg (ZEB-OM).

Det skal benyttes massivtre som bærekonstruksjon i yttervegger og dekker.

«Ved å bygge Nye Tveten Ungdomsskole bidrar Porsgrunn Kommune aktivt til å redusere klimagassutslippet og Seltor AS er svært stolt av å bli valgt som leverandør. Vi gleder oss til å komme i gang med et flott, spennende og fremtidsrettet prosjekt og takker Porsgrunn Kommune for tilliten, sier adm.dir Stian Råmunddal i Seltor»

Byggherre                   Porsgrunn Kommune

Areal                           4500 m2 BRA

Formål                        Nybygg og rivning

Oppstart rivning       Mai/juni 2021

Oppstart graving       August 2021

Overlevering              Desember 2022

Kontraktssum           NOK 123 mill. eks mva

Arkitekt og rådgivergruppe er Rambøll