Filipstad Brygge 1

Filipstad Brygge 1

Seltor utfører leietakertilpasninger og innredningsarbeid. Arbeidet innebærer at eksisterende Whitebox-leveranse tilpasses med innredning for leietakerne.

Byggherre

Storebrand Eiendom AS

Størrelse

4.200 m²

Status

Under bygging

Kontrakt

61 mill

Leietakere er Kommunalbanken, Citybank og Vår Energi. Seltor har tidligere ferdigstilt arbeidet med revitalisering av eksisterende kontorbygg for Storebrand Eiendom AS med en kontraktssum på ca. 500 mill.

Illustrasjoner er lånt av Grape Archtects AS, og viser kontorlandskapet til Vår Energi.