HMS

Gode resultater skapes av engasjerte medarbeidere med riktige holdninger.

HMS har et stort fokus i bedriften

Våre medarbeidere er vår største ressurs. Seltor har en særdeles flat organisasjon som ser enkeltmennesket og dyrker talent og engasjement. Vi er stolte av å vise til en særdeles stabil og lojal arbeidsstokk hvor flere av våre ansatte har opp mot 40 års ansiennitet i selskapet. En flat organisasjon med stor takhøyde gjør at Seltor kjennetegnes av et miljø der alle ønsker å dele sine erfaringer og kunnskaper med kolleger. Organisasjonen, med fortløpende erfaringsutveksling, gir de beste løsningene for kunden og sikrer levering av høy kvalitet.

Seltor tilbyr sine ansatte en kontinuerlig karriereutvikling, der den enkelte i stor grad har mulighet til å påvirke den vei han eller hun ønsker å utvikle seg, eller de arbeidsoppgaver man ønsker å utføre

For oss er det viktig at våre ansatte trives og at de skal føle seg trygge på arbeidsplassen. Ingenting er viktigere enn at de som jobber hos oss er trygge og at alle har et godt fysisk, psykososialt og organisert arbeidsmiljø. Derfor er vi er og glade over å kunne presentere en særdeles god uhell/skade statistikk for siste 12 mnd: H1 verdi = 0 og H2 verdi = 1.  Sykefravær er på 3,8 % i gjennomsnitt siste året.

Seltor ønsker å dyrke mangfoldet med likeverd og gjensidig respekt uavhengig av alder, rase, kjønn, tegning, hudfarge, nasjonalitet, etnisitet eller religion

Vi ønsker å fremstå som en foregangsbedrift med hensyn på HMS, og vi stiller de samme strenge krav til alle våre underentreprenører og samarbeidspartnere. HMS-prioriteringer og styringssystem skal være like på alle våre byggeplasser.

 

Helse: fysisk og psykisk arbeidsmiljø, skader, slitasje og sykdom

Et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø er faktorer som bidrar til positive holdninger, og som er helsefremmende. Ergonomi er et viktig fokusområde for å forebygge skader. Det er nødvendig at alle kan disponere nødvendige hjelpemidler, slik at arbeidstaker unngår uheldige fysiske belastninger.

De ansatte har en tydelig stemme gjennom Seltors arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Alle medarbeidere er dekket av personforsikring, yrkesskadeforsikringer og helseforsikringer.

Seltor har siden 2018 valgt å støtte Mental Helse Hjelpetelefonen, fordi «folks mentale helse er viktig – i hverdagen og i arbeidslivet».

 

Miljø: ytre miljøforhold, utslipp og avfall

Belastning på ytre miljø som kan påvirkes av vår virksomhet skal minimeres.  Planlegging og kartlegging av miljøaspekter er derfor viktig i forkant og gjennomføringen av et prosjekt, slik at vi kan avverge uhell.

 

Sikkerhet

Seltor har en «nullvisjon» for skader på personell og omgivelser. Det betyr at vi må ha et stort søkelys på HMS og jobber systematisk og kontinuerlig for å, hele tiden, bli enda bedre.

For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen er det viktig å være i forkant. Vi skal derfor være gode på planlegging med risikovurderinger, opplæring og ha stort søkelys på sikkerhet med gode sikringstiltak og ryddige arbeidsplasser.  Vi har et eget system for innmelding av alle uønskede hendelser med oppfølging (RUH). RUH rapporteres fortløpende oppover i organisasjonen.