Bertel O. Steen Lierstranda

Bertel O. Steen Lierstranda

Seltor har inngått en intensjonsavtale med Bertel O. Steen AS på Lierstranda. Prosjektet skal bestå av næringsbygg med integrert eksisterende verneverdig bebyggelse.

Byggherre

Bertel O. Steen

Størrelse

ca.5.000 m²

Status

Under utvikling

Kontrakt

Intensjonsavtale på ca. 35 mill eks mva

Seltor AS har signert samspillskontrakt med Bertel O. Steen i forbindelse med lokasjonen på Vestre Linnesvei 8 i Lier.

Prosjektet vil bestå av et tilbygg og totalrehabilitering av fasader på butikk/verkstedet som ligger sentralt langs E18 på Lierstranda.

Prosjektet skal være en pilot i forhold til hvordan fremtidige Bertel O. Steen bygg skal fremstå i fremtiden.