Den Tysk-Norske Skolen Oslo

Den Tysk-Norske Skolen Oslo

Sandakerveien 24D skal omreguleres fra kontor til undervisning. Ombyggingen gjennomføres i 2 byggetrinn. Den Tysk-Norske Skoen tok i bruk byggetrinn 1 desember 2021. Da flyttet barnehage og grunnskole klasse 1 til 4 inn.

Byggetrinn 2 omfatter rehabilitering og nybygg som skal inneholde grunnskole for 5. til 7. klasse, ungdomsskole og videregående skole. Foruten undervisningsrom inneholder også byggetrinn 2 spesialrom til fysikk, kjemi og musikk. I nybygget blir det også et mindre kjøkken og kantine.

Byggherre

Myren Eiendom AS

Størrelse

4.600 m²

Status

Under bygging

Kontrakt

86 mill

Byggetrinn 2 består av 3.250 m2 rehabilitering og 1350 m2 nybygg (BTA). Rehab-delen går over to plan og en underetasje under deler av bygget.

Nybygget går over to plan med teknisk rom på tak. Totalt skal barnehage og skole kunne huse ca. 500 barn og ungdommer.

Seltor var også totalentreprenør på byggetrinn 1 som ble ferdigstilt i 2021.