Fossum Barnehage Oslo

Fossum Barnehage Oslo

Fossum barnehage ligger i Stovner bydel i Oslo og er en base barnehage, med 10 baser og totalt 3 etasjer som også inneholder teknisk rom, kontorer og sosiale rom for ansatte.

Prosjektet hadde krav til BREEAM Very Good men ble levert som BREEAM Excellent.

 

 

Byggherre

Omsorgsbygg Oslo KF

 

 

 

Størrelse

1.730 m²

Status

Ferdigstilt 2017

Kontrakt

67 mill

Bygget er klassifisert som Plus-Hus, som innebærer at det produserer mer strøm enn det forbruker.

For å oppnå dette er det installert en kombinasjon av energibrønner og solcelleanlegg på taket.

Bygget har hybridventilasjon. 1. og 2.etasje er utført i prefabrikkerte betongelementer mens 3.etasje er utført som plassbygd trekonstruksjon.