Hammersborg gate Oslo

Hammersborg gate Oslo

Seltor AS har rehabilitert Hammersborg gate i bydel St.Hanshaugen i Oslo.

Seltor AS har hatt totalentreprisen på byggteknisk, som en av fire sidestilte totalentrepriser, fordelt på bygg, ventilasjon, rør og el.

Prosjektet har bestått av rehabilitering av 8 etasjer med kontorer og 2 etasjer med parkering, teknisk rom og garderober.

Byggherre

Hammersborggate 12 AS

Størrelse

8.100 m²

Status

Ferdigstilt

Kontrakt

90 mill

Arbeidet har pågått med bygget i full drift, der èn og èn etasje har flyttet ut midlertidig mens arbeidene har blitt utført.

Prosjektet har hatt en høy grad av ombruk og har levert i henhold til kravet om BREEAM In-Use.