Kristian Augustsgate 23 Oslo

Kristian Augustsgate 23 Oslo

Kristian Augustsgt.23 har blitt et bygg med et helt unikt preg, en sjarm og en tydelig identitet. KA23 var opprinnelig hovedkvarter for Norsk Arbeidsgiverforening, og bygget er tegnet av arkitektene Bjercke og Eliassen. Bygget er fra 1951 og er tidstypisk for sin epoke. Fasaden er derfor vernet, noe som gjorde at man fra dag én planla bevaring foran riving. Det innvendige i bygget har ikke vernestatus, men det var mange gode kvaliteter i bygget som er tatt vare på.

Byggherren Höegh Eiendom har dessuten hatt høye miljø- og bærekraftsambisjoner med mål om å bidra aktivt til en bærekraftig omstilling i eiendomsbransjen, blant annet med økt fokus på ressursoptimalisering. Hensynet til miljø og arkitektonisk verdi har derfor vært en stor motivator for å gjennomføring av KA23 som et ombruksobjekt.

Byggherre

Höegh Eiendom AS

Størrelse

8.730 m²

Status

Ferdigstilt 2022

Kontrakt

187 mill  220 mill inkl.endringer

På Kristian Augustgt.23 har Seltor rehabilitert eiendommen med utgangspunkt i FutureBuilts kriteriesett for sirkulære bygg. Byggherres ambisjon for gjennomføringen var på bakgrunn av fokus på klimagassregnskap og utslipp.

Gjennomføringen av prosjektet har basert seg på sirkulærøkonomi ifm. med bevaring og gjenbruk av bl.a bygningsdeler samt gjenbruk av materialer fra andre byggeprosjekter.

For å gjennomføre prosjektet har Seltor jobbet systematisk sammen med byggherren Höegh Eiendom ifm. ombrukskartleggingen som ble utført i en tidlig fase. Höegh Eiendom har også deltatt aktivt i forbindelse med valg av løsninger og materialvalg i gjennomføringsperioden.