Rema 1000 Bryn Porsgrunn

Rema 1000 Bryn Porsgrunn

I Stridsklev Ring i Porsgrunn har Seltor bygget en flott Rema 1000 butikk. I Samme bygg har også Bryns blomster fått flotte lokaler med direkte gjennomgang til Rema 1000 og utgang til veksthus.

Byggherre

Rose Eiendom v / Stridsklev butikkeiendom

Størrelse

1.330 m²

Status

Ferdigstilt 2020

Kontrakt

22 mill

Prosjektet besto av ny Rema1000 butikk med utleie lokale. Dette lokalet er leid ut til Bryns blomster. Parallelt har en annen entreprenør satt opp veksthuset som eies av Bryns blomster. Dette ble bygd inn mot utleielokalene i løpet av byggetiden. Seltor har også vært ansvarlig søker samt etablert ny gangvei opp til boligfeltet bak den nye butikken.

Totalt består prosjektet av 1100 BRA med butikklokale, 231 BRA med blomsterbutikk, 89 m gangvei og komplett utomhus arbeid.