Sentrum terrasse Nittedal

Sentrum terrasse Nittedal

Sentrum terrasse ligger midt i hjertet av Nittedal. Her har Seltor bygget 75 flotte leiligheter på taket av det nye, utvidede Mosenteret.

Prosjektet består av 75 leiligheter fordelt over seks etasjer, med fokus på kvalitet og gode løsninger.

De fleste boligene er gjennomgående med utsikt i flere retninger. God arkitektur skaper verdier og det er lagt ned mye tid og arbeid i materialer, uttrykk og funksjon.

Det er Seltor AS som har vært entreprenør for både boliger og senter.

Byggherre

Seltor Bolig AS

Størrelse

7.990 m²

Status

Ferdigstilt 2021

Kontrakt

412 mill inkl. kjøpesenter

Alle de 75 leilighetene var solgt ved overtagelsen i februar -21, og kjøperne gir uttrykk for at de er meget fornøyde med løsningene som er valgt, oppfølgingen de har fått underveis, og kvaliteten på arbeidet som er utført.

Prosjektet har vist Seltor`s og Seltor Bolig`s evne til å skape attraktive boliger, og  Sentrum Terrasse er et glimrende eksempel på at en vellykket kundereise gir fornøyde boligkjøpere.