Sjølyst Plass 3 Oslo

Sjølyst Plass 3 Oslo

På Sjølyst Plass 3 i Oslo har Seltor oppgradert eksisterende lokaler til nye og moderne kontorfasiliteter.

Byggherre

Sparebank 1

Størrelse

1.000 m²

Status

Ferdigstilt 2021

Kontrakt

10 mill

Tekst