Statnett Skien

Statnett Skien

Seltor skal bygge for Statnett i Skien.

Statnett skal utvide lagerkapasiteten på Havnelageret i Skien. Prosjektet omfatter oppføring av et nytt lagerbygg med grunnareal på ca.2000 m² i direkte tilknytning til eksisterende lagerbygg på ca.1900 m².

Byggherre

Statnett

Størrelse

3.900 m²

Status

Ferdigstilt

Kontrakt

40 mill

Eksisterende lagerbygg oppgraderes ift. brannklasse, varmesystem, samt tekniske systemer, og skal integreres med nytt lagerbygg.

Lagerbygget skal oppføres ihht TEK 17.