Toyota Bilia Porsgrunn

Toyota Bilia Porsgrunn

Seltor bygger nytt Biliaanlegg i Porsgrunn

Toyota Bilia i Porsgrunn skal videreutvikles og utvides til et bilanlegg som lever opp til dages standard og miljøkrav.

Byggherre

Funnemark Eiendom AS

Størrelse

4.670 m²

Status

Under bygging

Kontrakt

93 mill

Prosjektet omfatter riving, utvidelse av eksisterende arealer samt bygging av nytt verksted og parkeringskjeller.

Prosjektet gjennomføres i totalentreprise.