Seltor bygger for Statnett i Skien

Seltor har signert kontrakt med Statnett i forbindelse med oppføring av nytt lagerbygg i Skien.

Statnett har besluttet å utvide lagerkapasiteten på Havnelageret i Skien.

Prosjektet omfatter oppføring av et nytt lagerbygg med grunnareal på ca. 2000 m² i direkte tilknytning til eksisterende lagerbygg på ca. 1900 m².

Eksisterende lagerbygg oppgraderes ift. brann klasse, varmesystem, samt tekniske systemer, og skal integreres med nytt lagerbygg.

Lagerbygget skal oppføres ihht TEK17.

Kontraktssummen er på 40 MNOK ink. mva