Seltor har signert kontrakt med Bertel O. Steen Eiendom AS

Seltor AS har signert kontrakt med Bertel O. Steen Eiendom AS i forbindelse med lokasjonen på Lierstranda, ved E 18, utenfor Drammen

Seltor AS skal totalrehabilitere og utvide kontor, kantine, butikk og salgsdel. Denne delen av bygget er ca. 2.500 m².
Det skal også bygges ny fasade på verksteddel. Selve bygget består i dag av 1.etg med butikk og salgdel, og 2.etg med kontor og kantine.

Ved ombygging og tilbygg skal det også være utstilling og salg av biler i 2.etg, samt kontor, møterom og kantine.
Alle tilbygg er planlagt utført i massivtre. Prosjektet skal ha stort fokus på gjenbruk og sirkulærøkonomi, og bygget er prosjektert for BREEAM In-Use nivå Good.

Kontraktssummer er 49 MNOK eks.mva.