Tidlig samarbeid mellom entreprenør og student

Kristin Svånå Piene går i 4. klasse på Bygg- og miljøteknikk ved NTNU i Trondheim. Siden januar 2022 har hun hatt praksisplass det unike prosjektet Hasle Tre i Oslo for Seltor.

Jeg heter Kristin Svånå Piene og går i 4. klasse på Bygg- og miljøteknikk ved NTNU i Trondheim. Siden januar 2022 har jeg fått være med på det unike prosjektet Hasle Tre i Oslo for Seltor. Fra dag èn ble jeg tatt imot med åpne armer og fikk bryne meg på spennende oppgaver.

Den første uken satt jeg på kontoret i brakkeriggen for å bli kjent med teamet på prosjektet. Dette bidro til at det var enklere å utføre arbeidsoppgavene jeg tok med meg videre til Trondheim i løpet av vårsemesteret. Hovedarbeidsoppgaven var oppfølging av miljøsertifiseringsverktøyet BREEAM. Hasle Tre er et bygg med sterkt fokus på miljø, og bygget skal av den grunn oppnå den nest høyeste sertifiseringen BREEAM Excellent. Det å få muligheten til å bli kjent med dette systemet har vært lærerikt på mange måter. Jeg har fått god oversikt over hva totalentreprenøren skal levere inn og hvilke tiltak som må utføres, samt kontakt med andre parter som er involvert i prosjektet.

I perioden juni til midten av august jobbet jeg fulltid i Oslo, hvor jeg ble møtt av nye tilskudd i teamet og enda flere spennende arbeidsoppgaver. Samtidig som jeg jobbet videre med BREEAM ble jeg med på vernerunder, skrev vernerundeprotokoll, rapport om uønskede hendelser (RUH), kvalitetssikting (KS), innkjøp, FDV-dokumentasjon og mye mer. Når det kom til innkjøp fikk jeg utføre hele prosessen, fra å skrive og sende ut tilbudsforespørsel, følge opp tilbudene og skrive kontrakt.

Det at jeg har fått varierende arbeidsoppgaver gjorde at jeg raskt forsto kompleksiteten bak arbeidsoppgavene i et prosjekt. Det har vært veldig spennende å kunne få ordentlige arbeidsoppgaver med stort ansvar, samtidig som jeg har fått veldig god oppfølging. Teamarbeidet har vært veldig lærerikt og har vist meg hvordan kollegaer kan bidra med å hjelpe hverandre slik at man ender med gode resultater.

Etter en innholdsrik sommer er jeg nå tilbake i Trondheim og skal fortsette med deltidsjobben for Seltor ut 2022. Slik får jeg være med på prosjektet Hasle Tre fra grunnarbeid til sluttfase, noe jeg anser som en utrolig mulighet og er veldig takknemlig for.

Avslutningsvis vil jeg takke Seltor og alle jeg har jobbet med, dere har bidratt til et uerstattelig læringsutbytte for meg.

Hilsen Kristin Svånå Piene