SELTOR skal bygge nytt bilanlegg i Drammen

Seltor har signert kontrakt på bygging av nytt bilanlegg for Brække Melbye Holding i Drammen.

Byggherre for det nye bilanlegget er Brække Melbye Holding AS, og leietager er Sulland Drammen AS. Bilanlegget består av salgslokaler, verksted, delelager, kontor samt personalarealer. Kontraktssum er 88 millioner kroner før merverdiavgift, og byggetid er satt til tolv måneder med umiddelbar oppstart.

Bygget blir 6.000 kvadratmeter stort, med bilbutikk i første etasje og lagerlokaler i andre etasje. Arkitekt er Frame Arkitektur AS. – Vi er svært ydmyke og takknemlige for tilliten byggherren har vist oss ved denne tildelingen og ser fram til et godt samarbeid, sier Seltors regionsjef i Buskerud, Jan-Frode Eng.