SELTOR skal bygge nytt bilanlegg i Drammen

Byggherre for det nye bilanlegget er Brække Melbye Holding AS, og leietager er Sulland Drammen AS. Bilanlegget består av salgslokaler, verksted, delelager, kontor samt personalarealer. Kontraktssum er 88 millioner kroner før merverdiavgift, og byggetid er satt til tolv måneder med umiddelbar oppstart. Bygget blir 6.000 kvadratmeter stort, med bilbutikk i første etasje og lagerlokaler i […]