Tveten Ungdomsskole i Porsgrunn er levert som avtalt

Tveten Ungdomsskole er et foregangsbygg innenfor miljø- og klima med høye og tydelige miljøambisjoner.

Prosjektet bestod av omfattende riving av eksisterende skole og etablering av ny ungdomsskole på 4-500m2. Det ble bygget ny adkomst og vei, og etablering av utomhus arealer og landskap. Skolen er klassifisert som BREEAM-Excellent og innfrir passivhusstandard. Skolen er prosjektert som et nullutslippsbygg (ZEB-OM).

Det er benyttet massivtre som bærekonstruksjon i yttervegger og dekker.

https://seltor.no/prosjekter/tveten-ungdomsskole-porsgrunn/