Seltor har signert kontrakt med Lager For Alle AS

Prosjektet gjelder oppføring av lagerseksjoner i totalentreprise. Det skal bygges totalt 5 separate bygningsenheter på til sammen 10.000 m² med totalt 124 lagerseksjoner. Byggestart er planlagt i august 2023 og skal overleveres Q2 i 2024.  

Redegjørelse Åpenhetsloven 2023

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger Juni 2023 Introduksjon  Seltor Gruppen AS er en av Norges eldste entreprenørbedrifter og er lokalisert i Porsgrunn, Tønsberg, Drammen og Oslo. Vi har hele Østlandsregionen som vårt geografiske nedslagsfelt. Seltor Gruppen AS er et konsern med en omsetning i 2022 på ca.1,4 mrd NOK og 160 ansatte fordelt på Seltor AS og […]

Første prosjekt i Norge som bruker pappstendere

Bærekraft Det er utført en livssyklusanalyse av Karlstad Universitetet som viser at en stender i papp fra Wood Tube slipper ut 14 x mindre CO3-ekvivalenter sammenlignet med en stålstender, som er den vanligste stenderen å bygge med. Man kan altså produsere 14 stendere fra Wood Tube med samme utslipp som 1 stålstender. Arbeidsmiljø Pappstenderen har […]

Vårt arbeide med Åpenhetsloven. Our work with the Norwegian Transparency Act

Vårt arbeid med Åpenhetsloven Factlines bekrefter at Seltor AS med organisasjonsnummer (Org.nr: 915617344) aktivt jobber med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjede. Siri Engesæth, CEO i Factlines. Kartlegging av leverandører Hvert år samler vi inn informasjon fra våre leverandører gjennom Factlines’ programvare. Egenrapporteringen er basert på UN Global Compact og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv […]

Ny daglig leder i Seltor

Maalen kommer fra stillingen som produksjonssjef i Seltor. Svend-Harald er utdannet bygningsingeniør og har innehatt en rekke lederstillinger i bygge bransjen, bl.a. fra Betonmast, Skanska, NCC og GAS. Seltor har hatt stor vekst de siste årene med ca. 1,4 Mrd. Nok i omsetning i 2022. Selskapet har fått en sentral rolle i markedet på Østlandet. […]

Bærekraftpris til Seltor-prosjekt

Seltor har vært totalentreprenør og ansvarlig for leveransen av Hasle Tre. – Hasle Tre har blitt en helt unik eiendom, men også veien frem til ferdig bygg har vært utrolig med nye innovative løsninger. Dette er Norges første demonterbare og ombrukbare kontorbygg i tre. Den bærekraftige trekonstruksjonen fanger opp overskuddskarbon fra omgivelsene. Trematerialene har også […]

Hasle Tre vant prisen for Årets trebyggeri 2022

Tekst og bilde fra Bygg.no Vinneren av Årets trebyggeri 2022 er et byggeprosjekt der det er benyttet tre fra innerst til ytterst. Det er tatt i bruk nye løsninger og gjenbruk er førende i alle valg. Dette er et flott eksempel på hvordan byggeriet framover kan gi innhold til uttrykket sirkularitet, skriver juryen i en […]

Seltor bygger for Statnett i Skien

Statnett har besluttet å utvide lagerkapasiteten på Havnelageret i Skien. Prosjektet omfatter oppføring av et nytt lagerbygg med grunnareal på ca. 2000 m² i direkte tilknytning til eksisterende lagerbygg på ca. 1900 m². Eksisterende lagerbygg oppgraderes ift. brann klasse, varmesystem, samt tekniske systemer, og skal integreres med nytt lagerbygg. Lagerbygget skal oppføres ihht TEK17. Kontraktssummen […]

Seltor bygger Den Tysk-Norske Skolen i Oslo

Seltor var også totalentreprenør på byggetrinn 1 som ble ferdigstilt i 2021. Sandakerveien 24D skal omreguleres fra kontor til undervisning. Ombyggingen gjennomføres i 2 byggetrinn. Den Tysk-Norske Skoen tok i bruk byggetrinn 1 desember 2021. Da flyttet barnehage og grunnskole klasse 1 til 4 inn. Byggetrinn 2 omfatter rehabilitering og nybygg som skal inneholde grunnskole […]

Hasle Tre er overlevert til leietaker

Seltor er stolt entreprenør på prosjektet som er et foregangsprosjekt for sirkulære bygg. HasleTre er konstruert i miljøvennlig massivtre og designet for at ingen materialer skal gå til spille. Bygget er konstruert slik at både bygningskomponenter og teknikk kan demonteres av neste generasjon og gjenbrukes i andre prosjekter.  Det er dette som er fremtidens sirkulærøkonomi. […]